Urlop ojcowski 2020 – komu i na jakich warunkach przysługuje?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Urlop ojcowski 2020 – komu i na jakich warunkach przysługuje?

Co musi zrobić tata, który chce skorzystać z urlopu ojcowskiego w 2020 roku? Dokładnie to, co w latach poprzednich. Szczegóły poznasz po przeczytaniu artykułu.

Podstawowe zasady

Warto na wstępie zaznaczyć, że urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. W tym przypadku, aby ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, nie musi pracować w trakcie narodzin dziecka. Może rozpocząć pracę po tym czasie – wtedy skorzystać z urlopu może w ciągu 24 miesięcy od momentu, kiedy zostanie uprawomocniona decyzja o przysposobieniu. Ponadto każdy ojciec skorzysta z urlopu, nawet jeśli nie zawarł małżeństwa z matką dziecka.

Pracodawca może odrzucić wniosek ojca, który nie utrzymuje stosunków z dzieckiem, tym samym nie opiekuje się nim. Wtedy urlop ojcowski nie zostanie przyznany.

Urlop ojcowski regulowany Kodeksem pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy urlop ojcowski przysługuje:

  • kiedy dziecko nie ukończyło jeszcze 24 miesiąca życia,
  • jeśli nie upłynęły 24 miesiące od daty uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu. Jednak nie może to trwać dłużej niż do 7 roku życia. Przykład: kiedy dziecko ma 6 lat w chwili uprawomocnienia ojcostwa, ojciec ma dokładnie rok na wykorzystanie urlopu,
  • ojcu dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, może wykorzystać urlop do 10 roku życia syna lub córki.
View this post on Instagram

Urlop tacierzyński często jest utożsamiany z urlopem ojcowskim. Niesłusznie, bo to dwa różne urlopy przysługujące pracownikowi, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie. Może być on wykorzystany do ukończenia przez dziecko 2. roku życia, maksymalnie w dwóch częściach po tydzień każda. W tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim. Z roku na rok rośnie liczba ojców, którzy decydują się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. W całym kraju w 2016 roku liczba panów pobierających zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego wyniosła 146,4 tys., rok później 174,2 tys. W 2018 roku z tego urlopu skorzystało 196 tys. ojców. Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Musi go złożyć pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego urlopu. W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, czyli prowadzących działalność gospodarczą, wniosek musi być złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku. Wniosek powinien zawierać: 👣 imię i nazwisko pracownika 👣 wskazanie okresu na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część 👣oświadczenie czy zasiłek za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu. #urlopojcowski #urloptacierzyński #urlop2020 #prawaojca #urlopiledni #urlopwniosek #urodzeniedziecka #fallow4fallow #like4likes #fallow4like #like4likeback #likeforlikes

A post shared by Tata też może (@_tata_tez_moze_) on

Warto przy tym pamiętać, że Kodeks pracy reguluje także prawa ojca. Przede wszystkim przepisy te powinny zainteresować pracodawcę, który nie może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie ojcowskim. Ponadto po dwutygodniowym “odpoczynku” osoba powracająca powinna wrócić na to samo stanowisko lub inne, ale odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym i z tą samą pensją. Kolejną niezwykle ważną kwestią jest możliwość korzystania z urlopu w częściach, jednak nie więcej niż dwóch. Każda nie może trwać mniej niż tydzień. Jeżeli pracownik zechce wcześniej wrócić do pracy, pozostałe dni przepadają.

Formalności przy wniosku o urlop ojcowski

Urlop przyznawany jest pracownikowi, który złożył odpowiedni wniosek. Wzory pism dostępne są zazwyczaj w dziale kadr danego przedsiębiorstwa. Darmowe wzory można znaleźć także w internecie. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić dokument złożony przez pracownika, po tym czasie musi upłynąć minimum 7 dni do rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Wniosku nie można więc złożyć na krócej niż tydzień przed planowanym urlopem. Co również ważne, wolne dla ojca może przypaść w tym samym czasie, co urlop macierzyński dla matki.

Płatny urlop ojcowski – kto za niego zapłaci?

Świadczenie za ten rodzaj urlopu wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcę. Wszystko zależy od ilości osób zatrudnionych w firmie. Pracownikowi, który przebywa na urlopie, przysługuje zasiłek macierzyński, co oznacza, że otrzyma 100% podstawy zasiłku. Jak ją wyliczyć? Warto sprawdzić dane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły jest to jednak średnia miesięczna pensja wyliczona z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc niezdolności do pracy, w tym przypadku narodzin dziecka i złożenia wniosku o urlop.

Urlop tacierzyński i ojcowski – jakie są różnice

To często mylone, używane naprzemiennie przez wiele osób pojęcia. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od macierzyńskiego. Z kolei tacierzyński to część “wolnego” matki, którego ta nie wykorzystała, ponieważ zdecydowała się powrócić do pracy. Ile trwa urlop tacierzyński? Przy narodzinach jednego dziecka jest to 6 tygodni, ale przy trojaczkach już 19 tygodni. Po urodzeniu piątki dzieci urlop może trwać nawet 23 z 37 tygodni macierzyńskiego.

View this post on Instagram

Urlop tacierzyński 2020 po zmianach – kto, jak i do kiedy może złożyć wniosek. Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego niewykorzystana przez matkę dziecka, którą przejmuje ojciec. Zgodnie z obowiązującymi przepisami matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu zasiłkowego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka w okresie przypadającym bezpośrednio po terminie rezygnacji z części zasiłku przez matkę dziecka. Długość urlopu zależy od tego jaki urlop macierzyński przysługuje matce dziecka i jaką część tego urlopu mama już wykorzystała. Wymiar urlopu macierzyńskiego to: 👣20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka 👣 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci 👣33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci 👣35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci 👣37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego matka dziecka powinna złożyć najpóźniej 14 dni przed planowanym powrotem do pracy. Musi do niego dołączyć oświadczenie od kiedy ubezpieczony ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Ojciec dziecka musi złożyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę albo ZUS. Musi również przedłożyć zaświadczenie pracodawcy matki dziecka o okresie za jaki został jej wypłacony zasiłek macierzyński i o okresie przysługującego jej zasiłku oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka.

A post shared by Tata też może (@_tata_tez_moze_) on

Urlop ojcowski to nie jedyne dni wolne od pracy dla pracownika, któremu właśnie urodziło się dziecko. Należy do tego dodać urlop okolicznościowy (2 dni). Dodatkowo każdy ojciec może skorzystać z urlop wychowawczego, rodzicielskiego i dni opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*