Jak powinna wyglądać szkoła przyjazna dzieciom?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Jak powinna wyglądać szkoła przyjazna dzieciom?

Artykuł sponsorowany

Dobrze funkcjonujące szkoły sprzyjają nauce, bezpieczeństwu i społecznie odpowiednim zachowaniom. Mają silny akademicki nacisk i wspierają uczniów w osiąganiu wysokich standardów, rozwijaniu pozytywnych relacji między pracownikami szkoły a uczniami oraz promowaniu znaczącego zaangażowania rodziców i społeczności. Większość programów profilaktycznych w skutecznych szkołach uwzględnia wiele czynników i uznaje, że bezpieczeństwo i porządek są związane z rozwojem społecznym, emocjonalnym i naukowym dzieci.

Osiągnięcia

Skuteczne szkoły wyrażają przekonanie, że wszystkie dzieci mogą osiągać wyniki w nauce i odpowiednio się zachowywać, jednocześnie doceniając indywidualne różnice. Odpowiednie zasoby i programy pomagają zapewnić spełnienie oczekiwań. Są one jasno komunikowane, przy założeniu, że spełnienie takich oczekiwań jest obowiązkiem ucznia, szkoły i domu. Pomocne mogą okazać się tutaj naklejki do szkół z motywującymi cytatami, które mogą przedstawić, np. cel uczęszczania do szkoły. Uczniowie, którzy nie otrzymują potrzebnego wsparcia, rzadziej zachowują się w społecznie pożądany sposób.

Często dostajemy zapytania czy wykonujemy naklejki według pomysłu klienta 😊 👉 Odpowiadamy: OCZYWIŚCIE 😃 Bardzo chętnie…

Opublikowany przez AKATJA Poniedziałek, 15 marca 2021

Angażowanie rodzin

Uczniowie, których rodziny są zaangażowane w ich rozwój w szkole i poza nią, są bardziej skłonni do odniesienia sukcesu i rzadziej angażują się w działania aspołeczne. Społeczności szkolne muszą sprawiać, że rodzice czują się mile widziani w szkole, usuwać bariery w ich uczestnictwie i utrzymywać rodziny w pozytywnym zaangażowaniu w edukację swoich dzieci. Skuteczne szkoły wspierają również rodziny w wyrażaniu obaw o swoje dzieci i wspierają je w uzyskaniu potrzebnej im pomocy w radzeniu sobie z niepokojącymi zachowaniami.

Linki do społeczności

Wszyscy muszą być zaangażowani w ulepszanie szkół. Szkoły, które mają bliskie powiązania z rodzinami, ośrodkami wsparcia, policją lokalną, społecznością wyznaniową i ogółem społeczności mogą skorzystać z wielu cennych zasobów. Kiedy te powiązania są słabe, zwiększa się ryzyko przemocy w szkole i zmniejsza się możliwość służenia dzieciom, które są narażone na przemoc lub które mogą być nią dotknięte.

Relacja uczeń-pracownik

Badania pokazują, że jednym z najważniejszych czynników w zapobieganiu przemocy wśród uczniów są pozytywne relacje z osobą dorosłą, która może udzielić wsparcia w razie potrzeby. Uczniowie często zwracają się do dorosłych w społeczności szkolnej o wsparcie i wskazówki. Niektóre dzieci potrzebują pomocy w przezwyciężaniu poczucia izolacji i wsparcia w rozwijaniu więzi z innymi. Skuteczne szkoły zapewniają dorosłym możliwość spędzania osobistego czasu z dziećmi oraz sprzyjają pozytywnym relacjom międzyludzkim uczniów – zachęcają uczniów do wzajemnej pomocy i czucia się komfortowo, pomagając innym w uzyskaniu pomocy, gdy jest to potrzebne.

Otwarcie o bezpieczeństwie

Dzieci przychodzą do szkoły z różnymi poglądami – i błędnymi przekonaniami – na temat śmierci, przemocy i użycia broni. Szkoły mogą zmniejszyć ryzyko przemocy, ucząc dzieci niebezpieczeństw związanych z bronią palną, a także odpowiednich strategii radzenia sobie z uczuciami, wyrażania gniewu w odpowiedni sposób i rozwiązywania konfliktów. Szkoły powinny także uczyć dzieci, że są odpowiedzialne za swoje czyny i że wybory, których dokonują, mają konsekwencje, za które zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Szkoła sama w sobie również powinna wyglądać na bezpieczne miejsce, dlatego ważne jest, by nie było ona szarym blokiem. Istnieje jednak pewien sposób. Farby do betonu na zewnątrz pomogą uatrakcyjnić szkołę w oczach dzieci i stworzyć poczucie bezpieczeństwa.

Rozszerzone programy dla dzieci

Szkolne programy przed i po lekcjach mogą być skuteczne w ograniczaniu przemocy. Skuteczne programy są dobrze nadzorowane i zapewniają dzieciom wsparcie oraz szereg opcji, takich jak doradztwo, korepetycje, mentoring, sztuka kulturalna, działalność społeczna, kluby, dostęp do komputerów i pomoc w odrabianiu prac domowych. Sprzęt do szkół można znaleźć na stronie https://www.voip24sklep.pl/

Wsparcie uczniów w przejściu do dorosłego życia i miejsca pracy

Młodzież potrzebuje pomocy w planowaniu swojej przyszłości i rozwijaniu umiejętności, które przyniosą sukces. Na przykład szkoły mogą zapewnić uczniom możliwości pracy na rzecz społeczności, programy nauki i praktyki, które pomogą im połączyć ich z opiekującymi się dorosłymi w społeczności. Nawiązane wcześnie relacje te wzmacniają w młodości poczucie nadziei i bezpieczeństwa na przyszłość.

Zdjęcie główne: Max Fischer, źródło: pexels.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*