Jakie formalności czekają po urodzeniu dziecka?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie formalności czekają po urodzeniu dziecka?

Jedną z niezbędnych formalności, które muszą być załatwione po urodzeniu się dziecka to akt urodzenia i nadanie numeru PESEL. Idealnie jest, gdy świeżo upieczony tata zajmuje się tymi formalnościami, aby mama mogła odpocząć po trudach porodu.

Akt urodzenia dziecka

Akt urodzenia dziecka jest najważniejszym dokumentem- bez niego nie ma możliwości załatwienia żadnych innych formalności. Na zgłoszenie przyjścia na świat dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest 14 od dnia narodzin. Sporządzenie aktu urodzenia wiąże się z nadaniem imion, dlatego warto je wybrać wcześniej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu urodzenia to:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie ze szpitala (większość szpitali wysyła już elektronicznie powiadomienia do właściwego USC),
 • skrócony odpis aktu urodzenia- jeśli matka jest niezamężna,
 • dowód osobisty ojca i matki dziecka,
 • odpis aktu zgonu męża, gdy matka jest wdową.

Osoba, która rejestruje dziecko, otrzymuje 3 sztuki odpisów aktów urodzenia. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym dla swojego zameldowania Urzędzie Stanu Cywilnego.

Fakt urodzenia się dziecka należy zgłosić w spółdzielni mieszkaniowej- zmieniają się opłaty administracyjne za mieszkanie.

Nadanie Numeru PESEL

Nadanie numeru PESEL dziecku jest następną po akcie urodzenia formalnością, która czeka rodzica. Aby nadać dziecku numer PESEL, należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy do wydziału spraw obywatelskich- organ właściwy dla miejsca zamieszkania matki dziecka. Maksymalny czas oczekiwania na nadanie numeru PESEL to 30 dni od dnia zgłoszenia narodzin w USC.

Dokumenty potrzebne do załatwienia numeru PESEL to:

 • akt urodzenia bądź książeczka zdrowia,
 • dowód osobisty,
 • uznanie ojcostwa (jeśli rodzice dziecka nie są małżeństwem).

Gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, to już w czasie ciąży warto zadbać o załatwienie formalności związanych z uznaniem ojcostwa. Dzięki temu dziecko zaraz po urodzeniu zostaje uznane przez swojego ojca i widnieje on w akcie urodzenia dziecka.

Uznanie dziecka można załatwić w USC, przed sądem opiekuńczym bądź przed polskim konsulem (jeśli rodzice przebywają za granicą i oboje są Polakami).

Dokumenty potrzebne do załatwienia uznania ojcostwa to:

 • zgoda matki,
 • dowody osobiste rodziców,
 • akt urodzenia obojga rodziców,
 • akt urodzenia dziecka – jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po urodzeniu.

Uznanie dziecka przez ojca nie może nastąpić, gdy dziecko zmarło.

źródło: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=H7oVyh9NDr0)

Urlop ojcowski

Każdy ojciec ma prawo do skorzystania z 2- tygodniowego urlopu ojcowskiego. Należy go zgłosić u pracodawcy do 7 dni od planowanego przejścia na ten urlop.

Urlop macierzyński

Urlop ten rozpoczyna się automatycznie z chwilą urodzenia się dziecka. Jednak fakt narodzin dziecka należy zgłosić pracodawcy.

Dokumenty potrzebne do załatwienia urlopu macierzyńskiego:

 • zaświadczenie ze szpitala o urodzeniu dziecka,
 • akt urodzenia dziecka,
 • zgłoszenie narodzin dziecka do ZUS-u.

Jedno z rodziców dziecka ma obowiązek zgłosić go jako członka rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego- jest to obowiązek ustawowy. Osoby zatrudnione zgłaszają dziecko do ZUS-u przez pracodawcę, natomiast osoby samozatrudnione zgłaszają same swoje dziecko do ZUS.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do ZUS to formularz ZUS ZCZA.

Zgłoszenie do przychodni rejonowej

Zgłoszenie dziecka do przychodni jest kolejną z formalności, które należy dopełnić po porodzie. Warto jeszcze przed porodem wybrać przychodnię i lekarza pediatrę. Wybór lekarza POZ jest bardzo ważny, w końcu jest to osoba, która będzie leczyć maluszka.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka w przychodni:

 • numer pesel dziecka (można podać później),
 • akt urodzenia,
 • wypełniona deklaracja wyboru lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przyznawany jest każdej pracującej matce znajdującej się na urlopie macierzyńskim. Wniosek o zasiłek należy złożyć u pracodawcy.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku macierzyńskiego to:

 • skrócony akt urodzenia,
 • informacja, czy jest to pierwsze dziecko,
 • wypełnienie formularza – w  przypadku zasiłków wypłacanych przez ZUS.

Becikowe

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, o wysokości 1000 zł. Przysługuje rodzicom bądź opiekunom w terminie do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy bądź Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dokumenty potrzebne do załatwienia becikowego to:

 • wniosek,
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie lekarskie lub od położnej, że matka była pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży.
Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*